Bjarne Ernestus flyttet i 1951 produksjon til Kirkegata 61. I denne bydelen var det mye industri, og det nøt bedriften godt av, blant annet salg av forskjellige skilt og merking til TMV og og båtene som ble bygd på verftene der. Her ser vi et stemningsbilde fra produksjonen på 50-tallet.