I trange gater eller bymiljø er et tosidig uthengsskilt et veldig godt supplement til fasadeskiltet. Det sørger for at eksponeringen for din bedrift er optimal fra alle vinkler.   

Uthengsskilt med belysning, tosidig budskap og mange fine løsninger er en av våre merkevarer. Vi har de siste årene utviklet en flott løsning på denne typen skilt.