Utvendige informasjons- eller vegvising-skilt.

Et stolpeskilt er en enkel variant av et frittstående skilt. Brukes til leietakeroversikter, henvisning til parkering eller inngang i en bygning, eller vegvisning på større tomtearealer.

Vi produserer mange typer stolpeskilt helt etter dine ønsker og behov. Vi utfører også gravearbeid og støp av fundamenter og sørger for en trygg montering av skiltene