Perfekt som innsynsskjerming, dekor og sikkerhetsmerking.

En viktig del av universell utforming er trygg ferdsel for blinde og svaksynte. I et bygg med mange glassflater er det viktig at disse er tilstrekkelig synlig og godt merket.

Vi har kompetanse på myndighetenes krav, og erfaring i hva som fungerer godt i alle typer bygg og virksomheter. Vi produserer synsmerking etter dine ønsker og krav.