Perfekt for kjøpesentre og andre fellesbygg.

Wayfinding er en samlebetegnelse for innvendig eller utvendig skilting som har som formål å gi dine kunder, brukere eller besøkende en enkel og oversiktlig skilting til de ulike tjenester du tilbyr. 

Vi har lang erfaring fra mange ulike prosjekter som sykehus, skoler og universitet, kjøpesenter og store kontorbygg. Vi produserer mange ulike løsninger i tett samarbeid med arkitekter eller entreprenører for å skape en helhetlig og brukervennlig wayfinding.