Bjarne prøvde også å varmeforme/presse andre plastmaterialer. Ett prosjekt var produksjon av akebrett som som ble solgt på Axel Bruun. Dessverre viste det seg at plasten ikke tålte trøndersk holkevinter og akebrettene knuste ved tøff bruk. Selv om det hele ble en fiasko, fikk man lært enda mer om plast og dens begrensninger.