… or go home! Året er 1992 og 3M Norge skal markere sin tilstedeværelse langs E6 på vei ut av Oslo, som en av hovedsponsorene til det kommende OL på Lillehammer ‘94. Dette skal gjøres med Norges største lysskilt på veggen, med de beskjedne målene 22 meter bredde og 4 meter høyde! Torstein Ernestus får forespørsel og ser ikke mørkt på utfordringen han får. Skiltet som sveises og konstrueres i lokalene på Vestre Rosten har det nye dukfrontsystemet til 3M som heter Panaflex, et fleksibelt og utrolig robust system for store lyskasseskilt. Høsten 1992 lastes et fult vogntog med alle komponenter og deler som skal med. Vår samarbeidspartner på skiltmontering PK Service tar også utfordringen og reiser ned med servicebil og utstyr for å gjennomfør montering. Det belyses med lysstoffrør og det legges inn stigtrinn i kassen slik at man kan gå inne i skiltet og bytte lysrør uten å fjerne fronten! Panaflex-systemet er videreforedlet og har byttet navn til Panagraphics og er fortsatt et system vi leverer. Spesielt når skiltene er store, og skal monteres på vær- og vindutsatte steder. Den fleksible PVC-duken er nesten umulig å ødelegge, og kan strammes opp eller enkelt erstattes/endres på. Ekstra moro er det at skiltet fortsatt er i bruk etter 26 år, men nå med logoen til DHL som har tatt over lokalene. Om skiltet fortsatt er Norges største lyskasseskilt er vi ikke 100% sikker på, men stort er det..