På midten av 80-tallet tar Rema-eventyret virkelig fatt for Torstein Ernestus og Ernestus Skilt og Reklame. Etter å ha levert skilter til noen av de tidlige butikkene, som den første Rema-butikken på Bromstad i 1979, blir det fra midten av 80-tallet satt som målsetning i Rema å etablere Rema 1000-butikker på alle tettsteder i Norge med mer enn 10.000 innbyggere. Ernestus Skilt & Reklame er med å levere skilt i hele denne perioden, og i mange tiår er det et godt og fruktbart samarbeid. Samarbeidet og vår rolle som totalleverandør varer helt frem til 2010/2011.