I juni 2017 innledes de første samtalene om et mulig samarbeid mellom de to firmaene Skilt og Reklame Trondheim AS med Thomas Løvdahl og Ernestus AS med Andreas og Fredrik Ernestus i spissen. Dette leder frem til en beslutning om fusjonering av firmaene, en ren sammenslåing der alle maskiner og ansatte samles i ett firma. Olav Gjønnes og Torstein Ernestus kjøpes ut av sine siste aksjeposter i hhv Skilt og Reklame Trondheim AS og Ernestus AS.