I 2013 er Skilt og Reklame AS nødt til å flytte fra Lilleby til Nardo på grunn av de forestående utbygging av det gamle smelteverksområdet på Lilleby. Nye lokaler og ny giv, Thomas Løvdahl tar nå også en mer sentral rolle i driften sammen med grunnlegger Olav Gjønnes.