I 1969 begynner Torstein Ernestus som 19-åring å arbeide hos sin far Bjarne etter endt militærtjeneste. Bildet viser Torstein i produksjon på gravermaskina som etterhvert ble en hjørnestein i bedriften. På denne tiden er det fire ansatte, nyansatte Torstein, Bjarne, hans halvbror Henry Ernestus og Per Stene, som forøvrig følger bedriften frem til 1987, da han starter egen silketrykkvirksomhet i nabolokalet. I 1976 blir Bjarne syk og går bort i 1977. Torstein tar da over driften som 27-åring og begynner å legge en plan for fremtiden. Torstein ser også, som sin far et større potensiale og vekstmulighet i bedriften, lokalene i Kirkegata er begrenset på plass og hindrer ekspansjon.